به نام خدایی که در این نزدیکی است...

رهگذر:کمی آهسته تر!! اینجا زندگیست...!!

به نام خدایی که در این نزدیکی است...

رهگذر:کمی آهسته تر!! اینجا زندگیست...!!

این وبلاگ مجموعه ای از شعر ها و متن های زیباست که احساس خوبی بهشون دارم...

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

مگسی را کشتم!

۱۹
خرداد

مگسی را کشتم

نه به این جرم که حیوان پلیدی ست، بد است

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

طفل معصوم به دور سر من می چرخید

به خیالش قندم

یا که چون اغذیه ی مشهورش

تا به این حد گندم!

ای دوصد نور به قبرش بارد

مگس خوبی بود ...

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد،

مگسی را کشتم! ...

 

زنده یاد حسین پناهی
  • حمید توانا

عاشقم

۱۷
خرداد

اهل همین کوچه بن بست کناری

که تو از پنجره اش پای به قلب من دیوانه نهادی

توکجا؟کوچه کجا؟پنجره باز کجا؟

من کجا؟عشق کجا؟طاقت آغاز کجا؟

تو به لبخند و نگاهی

من دلداده به آهی

بنشستیم

تو در قلب و

من خسته به چاهی

گنه از کیست؟

از آن پنجره باز؟

از آن لحظه آغاز؟

از آن چشم گنه کار؟

از آن لحظه دیدار؟

کاش میشد گنه پنجره و لحظه و چشمت،

همه بر دوش بگیرم

جای آن یک شب مهتاب،

تو را تنگ در آغوش بگیرم.

رحمان نصر اصفهانی

  • حمید توانا