به نام خدایی که در این نزدیکی است...

رهگذر:کمی آهسته تر!! اینجا زندگیست...!!

به نام خدایی که در این نزدیکی است...

رهگذر:کمی آهسته تر!! اینجا زندگیست...!!

این وبلاگ مجموعه ای از شعر ها و متن های زیباست که احساس خوبی بهشون دارم...

۲ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

چه خوب میشد که اگر از هم دلخوریم

تلفن را برداریم و زنگ

بزنیم به مشترک مورد نظر

بگوییم؛بیا با هم حرف بزنیم

ساعتش مهم نیست؛هروقت که تو بخواهی

بعد بنشینیم روبروی هم

سنگ هایمان را وا بکنیم 

و او از گله هایش بگوید

و من هم از شکایت هایم

رودربایستی و خجالت را بگذاریم کنار و حقیقت را بگوییم

شاید تصوراتی که من از حرف های او داشتم چیز ساده ای باشد 

که در ذهن من خیلی بزرگ شده بوده

شاید رفتاری که او از من دیده تعبیرش چیز بدی نبوده

و او برداشت مثبتی در تصوراتش نداشته است

حداقل خوبی اش اینست که از حرف های تلنبار شده غمباد نمیگیریم

انقدر جمع نمیشود تا روزی از انباشته شدن بترکد و فریاد براورد

حرف ها را باید زد حتی اگر تلخ و غیر قابل تحمل باشد

بهتر از انست که کسی باشد این وسط که به قول معروف مدام موش بدواند

و خبرها را با برداشت های ذهن کوچکش به دیگری منتقل دهد

باور کن 

حرف ها را باید گفت؛باید گفته شود انچه که باعث رنج و تیرگی ست

باید دلخوری ها را رها کنیم

حتی اگر اخرش؛به سرانجامی خوش نرسد خوبیش اینست

که دیگر نگران ناگفتنی هایت نیستی

  • حمید توانا

در عکس های تکی ات 

در عکس های دسته جمعی 

حتی در عکس های رادیولوژی 

تنهایی ات معلوم است 


با قلبی 

که کتابی ست غیر قابل چاپ 

که در قفسه ی سینه ات 

از آن نگهداری می کنی 


چشم هایت اما

 هنگام خواب

دو چمدان سنگین 

که مسافری 

برای سفری دور بر می دارد 


در بیداری هر کدام شان 

چاه نفتی ست در خاور میانه 


یا دو رودخانه

که سال هاست 

تنهایی موازی شان را 

در آینه 

آرایش می کنند...  • حمید توانا