به نام خدایی که در این نزدیکی است...

رهگذر:کمی آهسته تر!! اینجا زندگیست...!!

به نام خدایی که در این نزدیکی است...

رهگذر:کمی آهسته تر!! اینجا زندگیست...!!

این وبلاگ مجموعه ای از شعر ها و متن های زیباست که احساس خوبی بهشون دارم...

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است


این روز ها" کودک درونمان"
به لاک کودکی اش رفته است!
دست به یقه ی نگفته هایمان شده است!
دیگر شیطنت هایش رنگ و بویی ندارد
دم به دقیقه ،
به زیر خنده های بی دلیلش نمی زند!
کودک است ولی پوست کلفت شده است!!
اصلا حالش با خودش معلوم نیست
یک روز شاد است،روز دیگر بیقرار!!
انگار این بار اسباب بازی هایش او را 
بدست بازی گرفته اند !
انگار دیگر بزرگ شده است!!!
دیگر نه او ما را می شناسد و نه او ما را!!!
دلم برای قهر کردن هایش تنگ شده است
حال ما را میبینی
بازیچه ی یک کودک خیالی و
طفلی گریان شده ایم!!

  • حمید توانا